วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611013_01_ปกิณกะธรรมเพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล.mp3