วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610810_02_ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตาณวัดธรรมาราม.mp3