วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญขันธ์ ๕ ด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๖ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญขันธ์ ๕ ด้วยอารมณ์ปล่อย(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611007_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญขันธ์๕ด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3