วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๐ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620520_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู.mp3