วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๒ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620518_06_ปกิณกะธรรมถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย.mp3