วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580905_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3