วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ลักษณะคนที่ฝึกมโนมยิทธิได้(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมลักษณะคนที่ฝึกมโนมยิทธิได้
580905_07_ปกิณกะธรรมลักษณะคนที่ฝึกมโนมยิทธิได้.mp3