วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

การทำความดีด้วยกำลังใจ(เทศน์ ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-เทศน์การทำความดีด้วยกำลังใจ
580913_02_เทศน์การทำความดีด้วยกำลังใจ.mp3