วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

ฟังธรรมด้วยจิตที่ว่างจากโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ย. ๕๘)

๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมฟังธรรมด้วยจิตที่ว่างจากโลภโกรธหลง
580906_04_ปกิณกะธรรมฟังธรรมด้วยจิตที่ว่างจากโลภโกรธหลง.mp3