วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

โทษของการพร่องศีลกรรมบถ๑๐(เทศน์ ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-เทศน์โทษของการพร่องศีลกรรมบถ๑๐
580905_02_เทศน์โทษของการพร่องศีลกรรมบถ๑๐.mp3