วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

๖ ก.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580906_07_พระเมตตาพร.mp3