วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

การบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาเตชะวันโต(เทศน์ ๑๙ ก.ย. ๕๘)

๑๙ ก.ย. ๕๘-เทศน์การบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาเตชะวันโต
580919_02_เทศน์การบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาเตชะวันโต.mp3