วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม
580913_04_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม.mp3