วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตไม่หวั่นไหว(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ย. ๕๘)

๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตไม่หวั่นไหว
580906_05_ปกิณกะธรรมผู้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตไม่หวั่นไหว.mp3