วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
580905_05_ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า.mp3