วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-เทศน์สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
580926_02_เทศน์สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3