วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

การเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์(เทศน์ ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-เทศน์การเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์
580927_03_เทศน์การเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์.mp3