วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

การเข้าถึงความดีในพระพุทธศาสนาต้องมีพรหมวิหาร๔(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความดีในพระพุทธศาสนาต้องมีพรหมวิหาร๔
580927_05_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความดีในพระพุทธศาสนาต้องมีพรหมวิหาร๔.mp3