วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การทำที่พึ่งของตนเอง(ตอบปัญหาธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการทำที่พึ่งของตนเอง
580926_04_ตอบปัญหาธรรมการทำที่พึ่งของตนเอง.mp3