วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

สมณเพศต้องเดินตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมณเพศต้องเดินตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
580927_06_ปกิณกะธรรมสมณเพศต้องเดินตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด.mp3