วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การทำที่พึ่งด้วยการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำที่พึ่งด้วยการถวายทาน
580926_03_ปกิณกะธรรมการทำที่พึ่งด้วยการถวายทาน.mp3