วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำความดีด้วยกำลังใจเต็มมิใช่หวังอานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็มมิใช่หวังอานิสงส์
580927_07_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็มมิใช่หวังอานิสงส์.mp3