วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

ขาดการอธิษฐานในบุญทำให้การปฏิบัติไม่เกิดผล(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ย. ๕๘)

๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมขาดการอธิษฐานในบุญทำให้การปฏิบัติไม่เกิดผล
580906_03_ปกิณกะธรรมขาดการอธิษฐานในบุญทำให้การปฏิบัติไม่เกิดผล.mp3