วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(เทศน์ ๑๒ ก.ย. ๕๘)

๑๒ ก.ย. ๕๘-เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
580912_02_เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3