วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

การกำหนดจิตในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ย. ๕๘)

๑๒ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการกำหนดจิตในงานสาธารณประโยชน์
580912_03_ปกิณกะธรรมการกำหนดจิตในงานสาธารณประโยชน์.mp3