วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

ทางเดินของสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ย. ๕๘)

๑๙ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางเดินของสาวก
580919_04_ปกิณกะธรรมทางเดินของสาวก.mp3