วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์
580913_06_ปกิณกะธรรมเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์.mp3