วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไม่มีความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๑ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมมนุษย โลกเทวโลก พรหมโลกไม่มีความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620222_01_ปกิณกะธรรมมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอน.mp3