วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙)

๘ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙)
590414_04_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2.mp3