วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม(เทศน์ ๙ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๙ ก.พ. ๖๓-เทศน์ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620210_03_เทศน์ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม.mp3