วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒)

๒๙ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒)
620302_01_ปกิณกะธรรมพึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว.mp3