วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การดูจิตตนในวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๙ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมการดูจิตตนในวิชากสิณจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620210_05_ปกิณกะธรรมการดูจิตตนในวิชากสิณจิต.mp3