วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

ทุกข์ทั้งหลายย่อมล่วงพ้นได้ด้วยความเพียร(เทศน์ ๑๕ ก.ย. ๖๒)

๑๕ ก.ย. ๖๒-เทศน์ทุกข์ทั้งหลายย่อมล่วงพ้นได้ด้วยความเพียร
620915_02_เทศน์ทุกข์ทั้งหลายย่อมล่วงพ้นได้ด้วยความเพียร.mp3