วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธานุสสติย่อมมีโอกาสเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย(เทศน์ ๑๔ ก.ย. ๖๒)

๑๔ ก.ย. ๖๒-เทศน์ผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธานุสสติย่อมมีโอกาสเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย
620914_02_เทศน์ผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธานุสสติย่อมมีโอกาสเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย.mp3