วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

นอบน้อมศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ย. ๖๒)

๒๑ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมนอบน้อมศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้เสมอ
620921_01_ปกิณกะธรรมนอบน้อมศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้เสมอ.mp3