วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

หัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๓ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมหัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610909_01_ปกิณกะธรรมหัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข.mp3