วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563

เร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๖ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620616_01_ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย.mp3