วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ย. ๖๓)

๔ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
Pray/ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3