วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

เจตนาเป็นตัวกรรมพึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน(เทศน์ ๒๙ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒)

๒๙ มี.ค. ๖๓-เทศน์เจตนาเป็นตัวกรรมพึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒)
620310_03_เทศน์เจตนาเป็นตัวกรรมพึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน.mp3