วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๖๓)

๗ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
Pray/ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3