วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

พึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๑ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611223_05_ปกิณกะธรรมพึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย.mp3