วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้(เทศน์ ๘ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒)

๘ มี.ค. ๖๓-เทศน์การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒)
620317_03_เทศน์การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้.mp3