วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยง เพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๔ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยง เพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
620323_06_ปกิณกะธรรมไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยงเพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ.mp3