วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

สะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

๒๒ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
620331_01_ปกิณกะธรรมสะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า.mp3