วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

พึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตน และละอารมณ์ผูกโกรธ(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒)

๗ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตน และละอารมณ์ผูกโกรธ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒)
620317_05_ปกิณกะธรรมพึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตนและละอารมณ์ผูกโกรธ.mp3