วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

จิตบริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง(เทศน์ ๒๖ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๓-เทศน์จิตบริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒)
620127_03_เทศน์จิตบริสุทธิ์ด้วยทานศีลภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง.mp3