วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

ทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐(ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)
620112_01_ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ๑๐.mp3