วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

การระลึกคุณบรรพบุรุษผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๕ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการระลึกคุณบรรพบุรุษผู้มีคุณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620201_01_ปกิณกะธรรมการระลึกคุณบรรพบุรุษผู้มีคุณ.mp3