วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

เพียรทำบุญความดีในทานศีลภาวนาให้กำลังใจเต็ม(เทศน์ ๔ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)

๔ ม.ค. ๖๓-เทศน์เพียรทำบุญความดีในทานศีลภาวนาให้กำลังใจเต็ม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)
620105_03_เทศน์เพียรทำบุญความดีในทานศีลภาวนาให้กำลังใจเต็ม.mp3