วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

การรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)
620120_01_ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้.mp3